FitKids

O nás

MY SME FitKids

Vo FitKids prechádzajú deti vo veku od 5 rokov, tréningovým procesom, ktorého cieľom je rozvoj všeobecných pohybových schopností, zlepšenie koordinácie, kondície, vytrvalosti a predovšetkým k budovaniu lásky k pohybu. Okrem fyzických zdatností si detí osvojujú aj schopnosti tímovej spolupráce medzi deťmi, psychickej odolnosti voči stresu, rozvoja potenciálu ako aj budovaniu sebavedomia. Zároveň sa snažíme deti vzdelávať ohľadne zdravého životného štýlu a aplikovať ho do každodennej rutiny.

Cieľovou skupinou sú deti z MŠ ako aj samotné ZŠ, rodičia detí, začínajúci tréneri a športové kluby. Snažíme sa komplexne vytvoriť komunitu ľudí, ktorých zaujíma zdravý vývoj detí. Počas tréningov individuálne venujeme deťom svoj čas, znalosti a skúsenosti, kde sa im snažíme zábavnou a motivačnou formou pomôcť vytvoriť vzťah k športu. Zároveň objaviť v nich nadanie a potenciál pre konrétny šport.

 

 

ČO VNÍMAME AKO PROBLÉM?

Problémom dnešnej generácie detí je málo fyzického pohybu, zlá životospráva, zaostávanie v osobnej komunikácii, málo entuziazmu zo strany rodičov pre rozvoj vlastných detí.

Momentálne sa venujeme školám v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde je alarmujúca situácia. Problém sa týka celého Slovenska, pretože moderné technológie oberajú deti o zážitky a skúsenosti počas obdobia vývoja, dospievania a sebarozvoja.

Tým, že sme aktívni resp. bývalí profesionálni športovci a záleží nám na deťoch, spojili sme našu vášeň s poslaním a vytvorili sme tento koncept. Veď, deti sú naša budúcnosť!

 

NAŠA VÍZIA

Našim cieľom  je vzbudiť v dnešnej mladšej generácii, často zanedbanú lásku k športu a vybudovať vzťah k pohybu moderným, zaujímavým a hlavne efektívnym spôsobom. Hlavné je, aby si deti náš program zamilovali, naučili sa aktívnemu a zdravému životnému štýlu, a nakoniec zistili, že CVIČENIE JE ZÁBAVA!


Motto: „Ak zdravo vyrásť, tak jedine s nami.“


 

 

INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ AJ PRE TÝCH NAJMENŠÍCH

Netreba mať obavy, že by deti v priebehu našich aktivít trpeli neprítomnosťou rodičov. Naše skúsenosti potvrdzuju opak. Deti dostávajú počas celého tréningu nové podnety a sú neustále aktívne. Čas v kruhu rovesníkov zbehne vždy tak rýchlo :). Okrem starších, pozornosť venujeme tiež najmenším deťom, ktoré prostredníctvom našich krúžkov a táborov získavajú svoju prvú skúsenosť s odlúčením od rodičov. Snažíme sa porozumieť ich potrebám a svoju pozornosť smerujeme na nich tak, aby sa rýchlo začlenili a zžili s novým kolektívom a zmenu prostredia vnímali čo najmenej, respektíve vôbec. Týmto špeciálnym prístupom docielime, že dieťa sa prirodzene zapojí do všetkých činností a v kolektíve svojich kamarátov stratí ostych a clivosť za rodičmi. 

 

NOVÁ SKÚSENOSŤ DETÍ V ZNÁMOM KOLEKTÍVE

Deti spolu s nami a svojimi kamarátmi zažijú toľko nových vecí, že sú plne zaujaté naším programom. Súčasťou aktivít je nielen vzájomne spoznávanie svojich rovesníkov a trénerov, ale aj upevnenie vzťahov, ktoré prebieha pri hrách a športových aktivitách.

 

STRACH MÁ U NÁS DVERE ZATVORENÉ!

V našich kurzoch a krúžkoch sme pre deti sprievodcami. Chceme, aby sa naučili nové veci, skúšali nepoznané a tým nadobudli potrebné zručnosti spolu s pocitom sebadôvery. Ich bezpečnosť je pre nás najvyššou prioritou a vždy na prvom mieste. Vďaka neustálym výzvam deti častokrát sami zistia, že dokážu oveľa viac, než si pôvodne mysleli. Odmenou je pre nich dobrý pocit zo seba samých a pýcha rodičov po konzultácii a pochvale zo strany trénerov. Príjemné prostredie spolu s pozornosťou trénerov uľahčujú prekonanie prvotného ostychu a obáv. Samotný športový výkon dieťaťa a dobrý pocit zasa zaženie vnútorné obavy. Strach vo FitKids teda nemá miesto! Pre deti je program krúžku bohatý na zážitky, ktoré detský kolektív stmeľujú . Aj tie najmenšie deti po skončení kurzu, či krúžku hrdo rozprávajú o tom ako sa s tak náročnou úlohou samy statočne vyrovnali.

 

 

 

So  Váš FitKids Bratislava TÍM.

Foto: FitKids®.