FitKids

Džudo

Džudo pre deti a mládež.

 

Celoročný zážitkový kurz, zameriava sa na rozvoj všestranných pohybových schopností, získanie základných technických zručností a osvojenie etikety a zvykov chovania. Veľký dôraz sa kladie na nácvik pádov a všeobecne rozvíjajúce cvičenia. Tréningy prebiehajú v slovenskom aj anglickom jazyku. 

Kurz je vhodný pre deti od 5 do 15 rokov a je vedený špecializovanými trénermi s dlhoročnou praxou.

 

Prečo je džudo vhodné pre deti v školskom veku?

 

Džudo prikladá vysoký význam charakteru a kladne vplýva na harmonický rozvoj osobnosti.

Všestranne pôsobí na všetky telesné partie a napomáha zdravému vývoju celého organizmu.

Džudo učí sebaovládaniu, systematickému zvládaniu prekážok a plánovitému dosahovaniu cieľov.

Džudo je síce individuálny šport, ale tréningy sú možné len v kolektíve, takže cvičenec pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti.

Pre hyperaktívne deti je judo vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a eliminácie nadbytočnej energie či agresivity.

Tréningy zabezpečujú prirodzenú rovnováhu sedavému a často pasívnemu tráveniu voľného času.

V prípade športových úspechov na národnej úrovni dosiahnuté výsledky kladne ovplyvňujú šance na úspešné prijatie na vybranú strednú školu.

 

Školy, kde pôsobíme:

 

Základná škola NEVÄDZOVÁ

821 01 Ružinov, Bratislava
Hlavní tréneri
Michalčin, Dikácz
Rozvrh
Utorok 
15:20 - 16:20 žiaci II. až IV. ročníka
Cena
30,- EUR mesačne - 1x týždenne

Cambridge International School

Úprkova 3663/3, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Hlavní tréneri
Michalčin, Dikácz
Rozvrh
Utorok
16:00 - 17:00 žiaci I. až V. ročníka
Cena
 

ZŠ M. R. Štefánika

811 09 Staré mesto, Bratislava
Hlavní tréneri
Michalčin
Rozvrh
Pondelok 
15:00 - 16:00 žiaci I. až IV. ročníka
Cena
30,- EUR mesačne - 1x týždenne

 

Základná škola HLBOKÁ CESTA 4

 811 04 Staré mesto, Bratislava
Hlavní tréneri
Michalčin, Dikácz
Rozvrh
STREDA
15:00 - 16:00 žiaci I. až IV. ročníka
Cena
30,- EUR mesačne - 1x týždenne

TJ SOKOL BRATISLAVA

Čapkova 4302/2, 811 04 Bratislava
Hlavní tréneri
Michalčin
Rozvrh
STREDA
16:15 - 17:15 deti od 4 rokov do 6 rokov
Cena
30,-EUR mesačne - 1x týždenne

 

Momentky z telocvične:

 

 

 

 

 

Upozornenie:

Tréningy džudo, podobne ako pohybové aktivity u všetkých dynamických športov, majú charakter športového výkonu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zdravotnom stave vášho dieťaťa alebo o jeho spôsobilosti na tréning a športové zaťaženie organizmu, poraďte sa s jeho detským lekárom, alebo absolvujte prehliadku u športového lekára.

 

Pre viac informácií a noviniek z uvedenej kategórie, sledujte nás na našom Facebook profile  FitKids Slovensko.

Info: Dzudo.sk, Foto: FitKids®.