Fit Kids klub
FitKids

Džudo

Džudo pre deti a mládež.

 

Celoročný zážitkový kurz, zameriava sa na rozvoj všestranných pohybových schopností, získanie základných technických zručností a osvojenie etikety a zvykov chovania. Veľký dôraz sa kladie na nácvik pádov a všeobecne rozvíjajúce cvičenia. Tréningy prebiehajú v slovenskom aj anglickom jazyku. 

Kurz je vhodný pre deti od 5 do 15 rokov a je vedený špecializovanými trénermi s dlhoročnou praxou.

 

Prečo je džudo vhodné pre deti v školskom veku?

 

Džudo prikladá vysoký význam charakteru a kladne vplýva na harmonický rozvoj osobnosti.

Všestranne pôsobí na všetky telesné partie a napomáha zdravému vývoju celého organizmu.

Džudo učí sebaovládaniu, systematickému zvládaniu prekážok a plánovitému dosahovaniu cieľov.

Džudo je síce individuálny šport, ale tréningy sú možné len v kolektíve, takže cvičenec pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti.

Pre hyperaktívne deti je judo vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a eliminácie nadbytočnej energie či agresivity.

Tréningy zabezpečujú prirodzenú rovnováhu sedavému a často pasívnemu tráveniu voľného času.

V prípade športových úspechov na národnej úrovni dosiahnuté výsledky kladne ovplyvňujú šance na úspešné prijatie na vybranú strednú školu.

 

Školy, kde pôsobíme:

 

 

Základná škola NEVÄDZOVÁ

 

821 01 Ružinov, Bratislava

Hlavní tréneri: Michalčin, Dikácz

Štvrtok  16:00 -17:00 (obsadené) 

Cena: 28 EUR mesačne - 1x týždenne

Základná škola TURNIANSKA 10

851 07 Petržalka, Bratislava

Hlavní tréneri: Dikácz, Peterová

Pondelok / Streda  14:00 - 15:00 (obsadené) 

Cena: 28 EUR mesačne - 1x týždenne 
           35 EUR mesačne - 2x týždenne

 

ZŠ M. R. Štefánika

811 09 Staré mesto, Bratislava

Hlavní tréneri: Michalčin, Vido

Pondelok  16:00 -17:00 

Cena: 28 EUR mesačne

 

 

 

 

 

Momentky z telocvične:

 

 

 

 

Upozornenie:

Tréningy džudo, podobne ako pohybové aktivity u všetkých dynamických športov, majú charakter športového výkonu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zdravotnom stave vášho dieťaťa alebo o jeho spôsobilosti na tréning a športové zaťaženie organizmu, poraďte sa s jeho detským lekárom, alebo absolvujte prehliadku u športového lekára.

 

Pre viac informácií a noviniek z uvedenej kategórie, sledujte nás na našom facebook profile  FitKids  Bratislava .

Info: Dzudo.sk, Foto: FitKids