FitKids

Fit Kids Bratislava

 

FitKids program pomáha deťom zlepšiť koordinačné schopnosti, ako aj predísť čoraz viac sa vyskytujúcim poruchám pohybového aparátu. Okrem fyzických stránok posilníme psychiku, tímového ducha, nezávislosť, odolnosť, cieľavedomosť a taktiež spoľahlivosť.

Po absolvovaní FitKids programu si deti zvýšia pohybovú inteligenciu, ktorá im neskôr umožní rýchlejšiu športovú adaptáciu.

Minulý rok našim FitKids programom prešlo vyše 520 detí.

 

NA KTORÝCH ŠKOLÁCH PÔSOBÍME?

 

ZŠ Nevädzová

ZŠ za Kasárňou

M.R.Štefánika

ZŠ Turnianska

Súkromné gymnázium Galileo

Kings school International Bratislava

FUNIVERSITY Kindergarten

Cambridge International School

The British International School

 

 

 

 

PREČO FITKIDS?

Vo FitKids prechádzajú detí vo veku od 5 rokov, tréningovým procesom, ktorého cieľom je rozvoj všeobecných pohybových schopností, zlepšenie koordinácie, kondície, vytrvalosti a predovšetkým k budovaniu lásky k pohybu. Okrem fyzických zdatností si detí osvojujú aj schopnosti tímovej spolupráce medzi deťmi, psychickej odolnosti voči stresu, rozvoja potenciálu ako aj budovaniu sebavedomia. Zároveň sa snažíme deti vzdelávať ohľadne zdravého životného štýlu a aplikovať ho do každodennej rutiny.

Snažíme sa komplexne vytvoriť komunitu ľudí, ktorých zaujíma zdravý vývoj detí. Počas tréningov individuálne venujeme deťom svoj čas, znalosti a skúsenosti, kde sa im snažíme zábavnou a motivačnou formou pomôcť vytvoriť vzťah k športu. Zároveň objaviť v nich nadanie a potenciál pre konrétny šport.

 

 

   

 

AKO TO U NÁS VYZERÁ 

 

 

Pre viac informácií a noviniek, sledujte nás na našom facebook profile FitKids