Fit Kids klub

FitKids

Fit Kids Banská Bystrica

 

Občianske združenie bolo založené v roku 2017. FitKids Banská Bystrica sa venuje všeobecnej pohybovej príprave pre deti na ZŠ konkrétne pre I. stupeň a MŠ.

Spomínaná všeobecná pohybová príprava pozostáva z prvkou atletiky, gymnastiky a úpolových športov ako judo a všetky tieto aspekty vyučujeme formou pohybových hier.

Počas tréningov individuálne venujeme deťom svoj čas, znalosti a skúsenosti, kde sa im snažíme zábavnou a motivačnou formou pomôcť vytvoriť vzťah k športu. Zároveň objaviť v nich nadanie a potenciál pre konkrétny šport.

Cieľovou skupinou sú deti z MŠ a ZŠ, ako aj rodičia detí, začínajúci tréneri a športové kluby. Snažíme sa komplexne vytvoriť komunitu ľudí, ktorých zaujíma zdravý vývoj detí.

 

 

NA KTORÝCH ŠKOLÁCH PÔSOBÍME?

 

ZŠ NARNIA

 Moskovská

 Bakossova

 Štefana Moysesa

 J.G. Tajovského Podlavice

 a MŠ Badín

ZŠ u Filipa

 

 

FITKIDS SUMMER BOOT CAMP 2018

Aby vaše ratolesti mali o športovú zábavu postarané počas celého roku, v čase letných prázdnin sme si pre vás pripravili v rámci FitKids Bootcamp 2018 aktraktívny športovo - edukatívny táborový program.

Tábor bude prebiehať v areáli ZŠ NARNIA na Okružnej ulici budeme mať svoju základňu, zároveň budeme využívať jednotlivé športoviská v danom areáli, ako aj ďalšie športoviská v blízkosti ako je plaváreň a športová hala Štiavničky.

Deti si pod vedením profesionálnych trénerov užijú rozmanité športové hry. Vyvrcholením ich celotýždňového snaženia bude šampionát, v rámci ktorého si zmerajú silu s novými kamarátmi. Viac informácií včetne termínov si môžete pozrieť v sekcii TÁBORY.

SKUPINOVÉ TRÉNINGY

V rámci mimokrúžkovej činnosti ponúkame skupinové tréningy, a to každú stredu o 17:30 v priestoroch telocviční na ZŠ Moskovská.

Kým sa tréneri venujú  deťom od 3 do 6 rokov formou všeobecnej pohybovej prípravy, vo vedľajšej telocvični prebieha skupinový tréning pre rodičov.

Srdečne Vás pozývame na tréningy, kde pre odskúšanie je prvý tréning zdarma. V prípade bližších informácií nás neváhajte kontaktovať.

   

 

AKO TO U NÁS VYZERÁ 

 

 

Pre viac informácií a noviniek, sledujte nás na našom facebook profile FitKids BANSKÁ BYSTRICA