Fit Kids klub
FitKids

Fit Kids Myjava

Občianske združenie bolo založené v roku 2018.Venujeme sa detičkám od predškolského veku prostredníctvom spolupráce s FitKids Myjava a MŠ v Myjave.Pôsobíme na základných školách a škôlkach  v Myjave. Deti sa snažíme priviesť k športu vďaka hravému a originálnemu prístupu.Vo FitKids deti prechádzajú tréningovým procesom, ktorého cieľom je rozvoj všeobecných pohybových schopností, zlepšenie koordinácie, kondície, vytrvalosti a predovšetkým k budovaniu lásky k pohybu.

 

NA KTORÝCH ŠKOLÁCH PÔSOBÍME? 

 

 

Prvá základná škola Viestova

Škôlka SNP

Škôlka na Bradáčovej ulici