Fit Kids klub
FitKids

NATÁLIA ŠTURDÍKOVÁ

Všeobecná pohybová príprava detí, individuálne tréningy klientov

Informácie

Funkcia kondičný tréner
Špecializácia všeobecná pohybová príprava detí, trénerka II. stupňa od roku 2015
Vzor 

O mne

Od útleho veku som sa venovala športovej gymnastike, po ukončení svojej športovej kariéry som sa
stala trénerkou a rozhodkyňou športovej gymnastiky a všeobecnej pohybovej prípravy, napomáhajúce
rozvíjaniu pohybovej zdatnosti detí. Aj napriek mladému veku, sa už niekoľko rokov venujem deťom,
čo ma nakoniec viedlo i k štúdiu psychológie. Po vyštudovaní psychológie, by som sa chcela venovať
prepojeniu športu a psychológie. Momentálne, pracujem ako trénerka v klube KGŠ Trnava
a v tanečno- pohybovom štúdiu tanca Rusalka, kde sa venujem dievčatám od predškolského veku až
po adolescentov.

Vzdelanie

Štúdium na 1.stupni VŠ odbor psychológia

Kontakt

tel.: 0915 505 083