Fit Kids klub
FitKids

Peter Kováčik

Športovaniu sa venujem už od mladého veku konkrétne hokeju, ktorý aktívne hrávam dodnes.

O mne

Športovaniu sa venujem už od mladého veku konkrétne hokeju, ktorý aktívne hrávam dodnes. Prešiel som si cez všetky vekové kategórie cez európsku univerzitnú hokejovú ligu až po mužské kategórie.

Šport je mojou každodennou súčasťou, keďže  som vyštudoval najvyššiu kvalifikáciu kondičného trénera.

Vďaka projektu FitKids môžem prenášať svoje vedomosti a skúsenosti na deti, pretože viem aký je pohyb dôležitý najmä v mladom školskom veku.

V neposlednom rade ma práca s deťmi neuveriteľne baví.