Fit Kids klub
FitKids

Denisa Ondreičková

Už od detstva som bola vedená k pohybu, pravidelne som navštevovala športové krúžky a zúčastňovala sa rôznych súťaží.

O mne

Už od detstva som bola vedená k pohybu, pravidelne som navštevovala športové krúžky a zúčastňovala sa rôznych súťaží. Napokon som zostala verná volejbalu, ktorému sa už 10 rokov aktívne venujem. Momentálne študujem telesnú výchovu s anglickým jazykom. Okrem každodenného športovania získavam aj nové poznatky a skúsenosti, vďaka ktorým sú tréningy FitKids zaujímavé a motivujúce. Na mojej práci milujem tú energiu, ktorú od detí dostávam po každom tréningu.