Fit Kids klub
FitKids

JOZEF FILÍPEK

Po dlhoročnej praxi trénera v džude sa i naďalej venujem trénovaniu detí i dospelých.

Informácie

Funkcia Hlavný tréner vo FitKids Trnava
Špecializácia 4. kvalifikačný stupeň - tréner džuda , funkčný tréning, kondičný tréning

O mne

V útlom detstve som objavil vzťah k športu, konkrétne v džude. Prešiel som všetkými fázami športovca od detskej, cez adolescenciu až k vrcholovej.

Ďalej som sa oboznamoval s fuknciou trénera v džude. Rozvíjal som svoje vedomosti a zručnosti trénera aj do iných odvetví ako sú kondičný tréner, gymnastika, úpoly.

Po dlhoročnej praxi trénera v džude sa i naďalej venujem trénovaniu detí i dospelých.

 

Vzdelanie

1. stupeň VŠ FTVŠ UK

 

Kontakt

Tel.: 0948 199 726
Email: jozef.d.filipek@gmail.com